Aktivity a projekty

Škola spolupracující s Mensou ČR

Díky cílené podpoře a rozvoji potenciálu našich studentů (různorodé projektové aktivity, devět pravidelných a několik dalších nepravidelných kroužků/klubů na škole apod.) získalo naše gymnázium, jako zatím jediné v Jihočeském kraji, statut „Škola spolupracující s Mensou ČR“

Mensa vznikla v roce 1946 v Oxfordu a sdružuje nadprůměrně inteligentní populaci bez rozdílu rasy nebo vyznání. Dětská mensa je součástí Mensy ČR a tvoří ji členové od 5 do 16 let. Naše gymnázium díky této spolupráci zprostředkuje ve svých prostorách přednášky, testování IQ a jiné aktivity nejen pro nadané žáky.

V nejbližší době (5. 3. 2013 od 17:30hod) se uskuteční na naší škole přednáška na téma: Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování s mottem:Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím! Cílem Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování je rozvoj myšlení. Vychází z principu, kdy učitel žákům nepředává hotové informace, ale zprostředkovává cesty, jak dojít ke správnému řešení. Hlavní důraz je kladen na aktivní přístup žáků, na jejich schopnosti využívat získané zkušenosti v běžném životě.

V případě zájmu o testování IQ či o přednášku kontaktujte Mgr. V. Štoudkovou na emailové adrese: vkyrianova@gymceon.cz.