Exkurze

Nedílnou součástí školních vzdělávacích programů jsou exkurze a další mimoškolní aktivity (besedy, přednášky, workshopy, filmová a divadelní představení, projektové dny, odborné stáže apod.).

Přehled plánovaných mimoškolních aktivit naleznete na těchto webových stránkách. Akce mohou být ještě doplňovány v závislosti na aktuální nabídce dalších subjektů během školního roku.

Dokumenty