Chemický badatelský klub

V tomto školním roce bude od října pracovat chemický badatelský klub. Studenti se v něm budou zabývat objevováním možných postupů pro přípravu atraktivních chemických látek – preparativní úlohy, dále mohou zkoumat složení látek, směsí, těl organismů – analýza látek a jejich kvantitativní složení. Důležitým aspektem je i využití chemických látek v běžném životě nebo chemických postupů při výrobě a přípravě některých výrobků – i to si zkusíme. Při práci v klubu budou uplatňovány principy badatelské výuky.