Florbal

Florbalový kroužek je zaměřený zejména na žáky nižšího gymnázia se zájmem o tento sport. Na hodinách se věnujeme rozvoji techniky (držení hole, střelba, HČJ, herní kombinace, atd.) a zejména samotné hře, kdy děti mají možnost si zahrát jejich „oblíbený florbal“ nad rámec běžných hodin TV a zlepšovat se po boku stejně zaměřených dětí.

Florbalky, míčky a další potřebný materiál je možno zapůjčit ze školní nářaďovny.

Koordinátorem kroužku je Mgr. Jan Dvořák