Fyzikální kroužek aneb pokusy, které ve škole neuvidíš

Fyzikální kroužek je určen především pro studenty nižšího stupně gymnázia, kteří mají zájem o rozvíjení fyzikálních znalostí, zejména pak o jejich aplikaci.
Kroužek je zaměřený na práci se zajímavými přístroji, pomůckami a technologiemi, a to hlavně prakticky i v terénu. Žáci budou vyrábět mnoho zajímavých zařízení zejména pomocí speciální stavebnice obsahující různá čidla s arduinem ke zjišťování základních fyzikálních principů a k měření fyzikálních veličin.
Součástí náplně kroužku je také příprava na účast ve fyzikální olympiádě a v dalších přírodovědných soutěžích.