Jazykové kompetenční centrum (NJ)

Jedinečný projekt Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu vznikl v rámci přeshraniční spolupráce České Republiky a Svobodného státu Bavorska. Partnery tohoto projektu jsou EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.  a Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Hlavním přáním a cílem je zvýšit zájem o jazyk sousední země v česko-německém příhraničí, tedy jižních a západních Čechách a východním Bavorsku, a poskytnout podporu v navazování kontaktů mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi.

Do tohoto projektu se mohou přihlásit žáci ze tříd 1E a 2E a těšit se tak na kreativní a inovativní výuku německého jazyka (30 výukových hodin), exkurze, výlety aj.

Celý program je zdarma. Více informací obdržíte u vyučujících německého jazyka nebo na vstoudkova@gymceska.cz.