Závěrečné ohlédnutí za Nocí mladých vědců a umělců

2015-Noc mladých vědců

3. 4. 2015

V pátek 6. 3. 2015 uspořádalo naše gymnázium netradiční akci – Noc mladých vědců a umělců na České.

Až do 22 hodin si tak mohli pozvaní hosté, rodiče, prarodiče, studenti, jejich přátelé a další návštěvníci školy sami sestavit podle svých zájmů vlastní program v magické kulise noční školy. Velká část z nich zamířila do zcela nových laboratoří, kde pro ně naši vyučující společně s třídami 1.E, 3.E a seminaristy z vyšších ročníků nachystali bohatý program: pokusy v laboratořích biologie (více ZDE), chemie, fyziky (více ZDE) a velké množství nejrůznějších přednášek, které zajišťovali jak studenti samotní, tak pozvaní odborníci. Od 20 hodin se řada návštěvníků přesunula na školní dvůr, kde kolega Ivan Bartoš připravil atraktivní chemické  experimenty.  

 

Byť měl program Noci mladých vědců a umělců sloužit především k otevření nových laboratoří a jejich představení veřejnosti, na své si přišli i zájemci o historii. Nejmladšími přednášejícími tohoto večerního bloku byli studenti kvarty Matouš Vobr (přednáška O vojenské technice II. světové války) a Jan Zikmund (přednáška Napoleon a jeho armáda). Oba si vedli výborně. Velký zájem vzbudilo i vystoupení Milana Bindera s programem Když století městem proletí, přednáška Jana Ciglbauera Transporty smrti v jižních Čechách v posledním válečném roce, z oblasti přírodních věd pak workshop Archeobotanika Mgr. Jitky Kosňovské, PhD., přednášky Mgr. et Mgr. Alžběty Hesounové Sinice a řadyBc. Veroniky Langové Dendrochronologie - praktické ukázky metod datování vzorků dřeva či poutavé vyprávění Mgr. Michala Koblížka, PhD. O expedici do oblasti jižního oceánu okolo Antarktidy.

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou jsme dále připravili večerní program zaměřený na Geocaching (více ZDE), nechyběl ani celovečerní workshop v AJ (více ZDE) či praktické ukázky zaměřené na Virtualizaci na PC a představení Windows 10 TP.

Svůj svět múz plný autorské poezie a hudebních vystoupení vytvořili studenti našeho gymnázia a jejich kamarádi v čítárně (více rovněž ZDE). Zde je nutno vyzdvihnout práci  Káji Jírovce ze 4.E a celého jeho týmu, který byl z větší části tvořen studenty právě z této třídy. V podkrovním ateliéru výtvarné výchovy pak na návštěvníky čekala příjemná kavárnička a vernisáž obrazů Michaely Kamišové.

Všem přednášejícím a účinkujícím bychom chtěli vyslovit veliký dík. Máme také opravdu velkou radost z toho, jak hojně se do celého programu zapojili rodiče  a prarodiče našich studentů. Velkou poctou pak pro nás byla účast tak významných osobností vědeckého života jako Prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., rektora Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Prof. PaedDr. Gabriela Švejdy, CSc., dr.h.c.z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, PhDr. et PaedDr. Jiřího Dvořáka, Ph.D. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a řady dalších významných hostů.

V přiložené fotogalerii si můžeme připomenout opravdu nadmíru vydařený večer a noc na České. Velké množství návštěvníků a řada pozitivních ohlasů byly pro všechny organizátory tou největší odměnou, a tak se budeme těšit na 2. ročník Noci mladých vědců a umělců.