Konverzační kroužek anglického jazyka

Konverzační kroužek Aj 2015/16 – M. Radová

 

Kroužek se koná v pondělí v době 14.30-16.00

Je určen všem, jejichž cílem je zlepšit komunikační a poslechové dovednosti.
Výuka probíhá pomocí různých interaktivních her a ostatních neformálních aktivit, které pomáhají odstranit komunikační bariéru žáků. Žáci se učí vést rozhovor, prezentovat a argumentovat.

Využíváme i krátkých videí za účelem učit studenty porozumění mluveného slova a iniciovat následnou diskusi.
Dále využíváme i program na přípravu na Cambridgeské zkoušky.

Žáci se seznamují, jak porozumět a zpracovat informace z originálního tisku (the Times, Daily Telegraph, the Sun, atd.).