Chemický kroužek

Chemický kroužek

Ve školním roce 2018/19 bude chemický kroužek realizován v době příprav na školní a krajská kola chemické olympiády popřípadě na jiné soutěže v oboru chemie. Zaměřen bude na složitější teoretické úloh, které tematicky korespondují se zadáním olympiády, úkoly studijní části soutěže a přípravu k praktickým úkolům v chemické laboratoři.

V chemické laboratoři mohou zájemci pracovat na výzkumu v rámci středoškolské odborné činnosti či na seminární práci nebo řešit pod vedením učitele zájmové úlohy k tématu, který studenta zajímá.