Matematický kroužek

Matematický kroužek je zaměřen na zajímavé úlohy, problémy a otázky z oblasti matematiky. Žáci se v průběhu roku seznamují s učivem, které je nad rámec školního vzdělávacího plánu, a také se připravují na matematické soutěže (MO, Pythagoriádu, Matematického klokana, LO atd.). Část matematického kroužku je věnována astronomii, astronomické olympiádě, přípravě a realizaci pozorování v Malé školní observatoři.