Matematický kroužek

Matematický kroužek pro žáky tercie je zaměřený na přípravu na matematickou olympiádu. Budou řešeny příklady ze starších olympiád a zábavné matematické úlohy.