Pěvecký sbor

Sbor se "Z"

Pěvecký sbor byl jako pravidelně fungující těleso založen roku 1990. Ve stejnou dobu naše gymnázium zahájilo spolupráci s pasovským Adalbert-Stifter-Gymnasium, v rámci níž se také začaly pořádat pravidelné společné koncerty v Českých Budějovicích a v Pasově.

Sbor se schází jednou týdně. Díky jeho různorodému repertoáru mají jednotliví členové možnost v sobě najít hudbu, která s nimi souzní, rozvíjet ji a radovat se z ní spolu s diváky na koncertech. Jeho repertoár konkrétně tvoří skladby nejrůznějších žánrů – od lidových písní, spirituálů přes díla autorů klasické hudby až po populární skladby. Uměleckým vedoucím na jeho počátku byl Mgr. Karel Štyx, nyní je to Mgr. Ester Pitrunová, DiS.

Koncerty jsou zajímavé tím, že se některé skladby neprezentují pouze vokálně, ale jsou doprovázeny hudebními nástroji nebo jsou i nějak vizuálně ztvárněny. Nebo také tím, že tu kromě sboru např. účinkují další hudební čísla našeho gymnázia (komornější nebo sólová vokální vystoupení, instrumentální soubory, atd.). V minulosti tak např. byla uvedena část rockové mše, vokálně a vizuálně ztvárněná parodie na operu, sólově nebo v  duetech zazněly ruské, bulharské, slovenské, indiánské lidové písně, instrumentální ansámbly interpretovaly jazzové skladby, irské tradicionály, skladby autorů klasické hudby nebo bylo možno obdivovat vlastní invenci hudebních skupin, které vznikly v průběhu studia na naší škole. Tímto je program velmi pestrý a pro dnešního posluchače a rodiče lákavý.

Aktuality Aktuality