Kroužek AJ - KET

Kroužek AJ - KET

KET (Key English Test) - přípravný kurz na základní zkoušku z angličtiny

 se jako kroužek anglického jazyka zaměřuje na zdokonalování základních jazykových dovedností – mluvení, poslech, čtení a psaní  – na úrovni A1 až A2. Je tedy určen pro žáky primy až kvarty. Cílem je získat takovou zběhlost v těchto dovednostech, aby úspěšně a bez obav zvládli tuto základní zkoušku z anglického jazyka. Vedle praktického procvičování dovedností mají žáci možnost průběžně posuzovat svůj pokrok ve cvičných zkouškách.

Kurz bude opět uzavřen tzv. „mock exam“, tj. zkouškou, která usiluje navodit stejné podmínky jako ta, za kterou by jinde žáci museli zaplatit značnou částku. Budou ohodnoceni, případné problémy budou probrány či vysvětleny a na závěr školního roku ti, kteří se zúčastní všech částí zkoušky, obdrží certifikát s vyhodnocením.