Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek probíhá jako badatelská dílna zaměřená na rozmanitá pozorování v přírodě, na práci s mikroskopem, přípravu mikroskopických preparátů v biologické laboratoři a dále i na chov drobných terarijních živočichů a akvaristiku. Také se připravujeme na účast v biologické olympiádě a v soutěži Zlatý list.

Naše badatelská skupina se pravidelně schází v pondělí od 14.30 h do 15.45h v laboratoři biologie. Alespoň jedenkrát měsíčně vyrážíme na sobotní výpravu do terénu.

Fotogalerie Fotogalerie