Zeměpisný badatelský klub

V rámci projektu scienceZOOM2 založila Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity ve spolupráci s naším gymnáziem mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub bude lektorován pedagogy z VŠ, studenty Katedry geografie PF Jihočeské univerzity a pedagogy gymnázia.

Aktivity klubu jsou zaměřené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a rozvíjení zájmu o tento obor. Žáci gymnázia se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či na vědeckém pracovišti a navštěvují řadu vzdělávacích institucí.

Další informace o nově vzniklém Zeměpisném badatelském klubu naleznete rovněž na stránkách České geografické společnostiPedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

http://www.pf.jcu.cz/misc/program_Zemepisny_badatelsky_klub.pdf

Koordinátorkou Zeměpisného badatelského klubu za naše gymnázium je Mgr. Jan Dvořák.