Zeměpisný badatelský klub

Zeměpisný badatelský klub vznikl ve spolupráci s Katedrou geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Aktivity klubu jsou zaměřené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a rozvíjení zájmu o tento obor. Žáci gymnázia se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či na vědeckém pracovišti a navštěvují řadu vzdělávacích institucí.

Koordinátorem Zeměpisného badatelského klubu je Mgr. Jan Dvořák a Mgr. Petra Karvánková Ph.D