Projekty

Deník z Makedonie

30. 1. 2018

Ve čtyři hodiny ráno před školou jsme celí promrzlí nedočkavě čekali na pana Radu, který celou naši skupinu, v čele s paní učitelkou Radovou a panem učitelem Günzelem, bezpečně odvezl na pražské letiště. Zrovna ten den foukal silný vítr, takže jsme se nejprve obávali, jestli náš let nezruší. Naštěstí se tak nestalo a my jsme v pořádku doletěli do Vídně, kde jsme měli přestupovat na druhý let do Skopje. Po počátečních nejistotách, zda letadlo bude vůbec moci přistát ve Vídni, se vyskytl jiný, nečekaný problém. Nikdo z letištního personálu nevěděl, kam se poděla naše příruční zavazadla.

Deník z Makedonie

Diary from Macedonia

30. 1. 2018

At four o'clock in the morning in front of the school, we were eagerly waiting for Mr Rada, who drove safely our travellers´ group, accompanied by Mrs. Radová and Mr. Günzel, to Prague Airport. It was just that day when a strong wind was blowing, so we worried about a possible cancellation of our flight. Fortunately, this did not happen and we were able to fly to Vienna, where we were to transfer for the flight to Skopje. After our initial uncertainties whether the plane was permitted to land in Vienna, there appeared another unexpected problem. None of the airport staff knew where our hand luggage ended.

Deník z Makedonie

Mezopotámie aneb další dějepisný projekt primy

22. 12. 2017

Poslední předvánoční hodinu si 1. E opět „dějepisně zaprojektovala“. Nejprve všichni, coby kartografové, dotvořili částečně připravenou 3D mapu památek oblasti mezi Eufratem a Tigridem. Pak následovalo modelování ze samotvrdnoucí hmoty (rozuměj „hlíny“), ze které vznikly v rukou „mladých Sumerů“ krásné pečetní válečky, těžítko i dvě popsané hliněné destičky. Ale lépe než klínopisem nám šlo rákosovým pisátkem rýt text v latince. J Luxusní výrobky pro královský palác prezentují tři vějíře ze vzácného peří.

Mezopotámie

Ave Caesar podruhé

27. 9. 2017

„Přední mezi rovnými“ nebo „Pán a Bůh“?! Byl pátek 22.9. a my ve škole strašili už od sedmi hodin ráno. Připravovali jsme třídu na prezentování našeho prvního dějepisného projektu. Mučení křesťanů v kotli! Císař se přiznává ke své chybě! Chcete se naučit počítat na prstech v římském stylu? Přijďte se to s námi naučit! Tyto a jiné výkřiky hlásal program rozvěšený na chodbě.

Ave Caesar podruhé

V roce 2018 akce za téměř 25 mil. Kč - základní informace k projektu "Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká"

26. 9. 2017

Projekt „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ byl předložen v rámci 70. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Projektu, jehož celkové náklady činí 24 783 036 Kč, z toho způsobilé náklady 17 552 631Kč, byla přiznána dotace ve výši 40 % způsobilých výdajů, tj. 7 021 052,40 Kč.

Gymnázium

Ave Caesar

26. 9. 2017

AVE CAESAR, Aneb sexta na procházce římskou historií. V červnu minulého roku nám byl zadán dějepisný projekt s názvem Ave Caesar… Ale to jsme ještě ani zdaleka netušili, co nás čeká. Rozdělili jsme se do dvou velkých skupin a následovala smršť nápadů, pár schůzek, ale třeba i pečení římských sušenek, vytváření dobových kostýmů či zastavování (ne)náhodných Budějčáků, abychom otestovali i jejich znalosti starověkého Říma. Prvních čtrnáct dní si dokonce paní učitelka Prokešová navykla zdravit nás slovy: "Ave Caesar!

Caesar

Mezi mlýnskými kameny

26. 6. 2017

aneb my a svět po 2. světové válce. „Dobrý den, já jsem Jakub Dvořák, ale určitě mě všichni znáte, protože jsem nejlepší…“ A tak začal náš velký a poslední dějepisný projekt v čele s nikým jiným, než s naší nezaměnitelnou paní profesorkou Prokešovou.

Mezi mlýnskými kameny

Nechte se inspirovat novými trendy zdravého životního stylu

22. 6. 2017

Třída 7.E hledala v rámci výuky němčiny odpověď na téma zdravý životní styl. Pohledů na to, jak zůstat, nebo znovu být fit, se sešlo několik. Prostřednictvím fotky nebo odkazu na prezentaci máte teď možnost být zase více in. Hodně zdaru

Nechte se inspirovat novými trendy zdravého životního stylu

Projektová výuka – Německý jazyk v 1.S a 3.A

16. 6. 2017

Ve fotogalerii vidíte ukázku letošních projektů z německého jazyka tříd 1. S a 3. A.

Projektová výuka – Německý jazyk v 1.S a 3.A

Hurrah on ERASMUS+! This time to Spain, La Coruña, Cambre.

27. 1. 2017

It all began on Sunday 27th November, 2016, early in the morning when we started our journey to Vaclav Havel Airport, Prague. In the evening we successfully landed, having changed in Madrid, in our destination,Chambre, where we were being awaited by our Spanish friends and their parents. And how did the students experience their stay themselves?

Hurá na ERASMUS+! Tentokrát do Španělska, La Coruña, Chambre.

Project Minecraft School

19. 1. 2017

Po téměř třech měsících usilovné práce předvedla třída 6.E na Dni otevřených dveřích 2017 svůj projekt Minecraft School. Jedná se o vystavění celé budovy našeho gymnázia v programu Minecraft Education Edition do co nejmenších detailů. Třída při „výstavbě“ školy prokázala mimořádnou schopnost kooperace, uplatnění matematických poznatků, a především pracovitost umožňující překonat jakkoliv nečekané problémy.

Project Minecraft School

Ekologický projekt z roku 2015 oceněn v krajské soutěži Jihočeská ratolest

16. 11. 2016

Není voda jako voda - srovnání lokalit a parametrů vod ve vztahu k výskytu obojživelníků - to je název projektu z roku 2015, který získal ocenění poroty v krajské soutěži ekologických projektů Jihočeská ratolest v kategorii škol.

Ekologický projekt z roku 2015 oceněn v krajské soutěži Jihočeská ratolest

Studentské volby na České

30. 9. 2016

Ve středu 21. září se na našem gymnáziu uskutečnily Studentské volby. Volby nanečisto jsou simulací reálných krajských voleb, které proběhnou v České republice 7. a 8. října. Studenti tak do volební urny vhodili hlasovací lístek s hnutím, stranou či koalicí, která skutečně kandiduje v nadcházejících volbách.

Studentské volby na České

„Deníčky“ – dějepisný projekt kvarty

9. 9. 2016

Studenti zpracovali “Deníčky”, v nichž prezentovali rodinné osudy na pozadí “velkých dějin”. Mnozí zaznamenali opravdu zajímavé, pohnuté osudy a silné příběhy. Seznámili se s nelehkým životem svých předků a nahlédli tak do dob, kdy se i v bohatších rodinách šetřilo, kdy si lidé sami stavěli domy, pekli si chléb, nerozmazlovali své děti, dřeli na polích, měli početnější rodiny…

Clean Energy Debate

30. 6. 2016

25. 5. 2016 se uskutečnila videoconference třídy 6E a Affiliated HS of Chung-Hsing University,Taiwan v rámci celosvětového projektu Distance Learning. Studenti 6E stáli tentokrát na straně obhajoby konservativních energetických zdrojů a jádra. Svou faktickou oponenturou se pokusili rozmetat argumenty protistrany-studentů Affiliated HS, kteří prosazovali vyloučení konservativních energetických zdrojů jádra do roku 2030. I když se jednalo o fiktivní spor, oběma stranám přinesl nejen možnost ověřit si své praktické jazykové dovednosti, ale i řadu nových, leckdy velmi překvapivých faktů.

Clean Energy Debate

Velká válka na malém prostoru

22. 6. 2016

Přesně před 102 lety a několika dny vstal, umyl si obličej, zkontroloval si kapsu a vyrazil. Čas plynul. Nakonec vykročil. Sáhl do kapsy. Zásah. Břicho. Bum. Krk.

Velká válka na malém prostoru

Inspired by the memory - úspěšné varšavské finále

16. 6. 2016

Studenti sexty našeho gymnázia úspěšně završili evropský projekt Inspired by the memory. Zvítězili ve Varšavě.

Inspired by the memory - úspěšné varšavské finále

Humans of Budějovice - projekt spolupráce s Jihočeským divadlem

2. 6. 2016

Je to asi rok, co část divadelního spolku naší školy začala spolupracovat s Jihočeským divadlem na realizaci divadelní hry podle studentů v rámci projektu Evropské unie Platform shift +. Humans of Budějovice pak bylo vyvrcholením celého úsilí. Dva večery, kdy se stovka obyvatel Českých Budějovic na divadelních prknech proměnila na 100% města.

Humans of Budějovice - projekt spolupráce s Jihočeským divadlem

Škola ze všech úhlů – projektová práce 3.A

30. 11. 2015

Studenti skupiny Z. Seimlové vypracovali ve čtyřech podskupinách pohled na školu z různých úhlů. Jedni se zabývali podobou naší školy a její historií, druzí se zaměřili na vzdělávací systémy v jednotlivých německy mluvících zemích, další porovnali průběh vyučování a jeho organizaci u nás a v Německu.

Škola ze všech úhlů – projektová práce 3.A

Rok jako na dlani - němčina v projektovém vyučování 6.E

30. 11. 2015

Skupina Z. Seimlové rozdělená do čtyř podskupin zpracovala jednotlivá roční období a se svými výtvory ve formě plakátů nebo powerpointové prezentace seznámila své spolužáky během prezentace v německém jazyce.

Rok jako na dlani - němčina v projektovém vyučování 6.E

1 2 3 4 5 6