Modernizace laboratoří a odborných učeben biologie, chemie a fyzicky

Název projektu: Modernizace laboratoří a odborných učeben biologie, chemie a fyzicky

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02950

Termín realizace projektu: 5. 6. 2014 - 20. 3. 2015 Rozpočet projektu: 7 275 977 Kč

Popis projektu: Projekt Modernizace laboratoří a odborných učeben biologie, chemie a fyziky byl zaměřen na pořízení nového vybavení a technologií pro výuku technicky a přírodovědně zaměřených předmětů vyučovaných na Gymnáziu Česká. Konkrétně bylo pořízeno vybavení do laboratoře chemie, učebny biologie, laboratoře biologie a do učebny fyziky. Celkem bylo pořízeno 39 kusů/souborů movitých věcí. Vedle pořízeného vybavení byly provedeny i stavební úpravy laboratoře chemie, učebny biologie a laboratoře biologie, které souvisely s instalací nových laboratorních stolů.