V roce 2018 akce za téměř 25 mil. Kč - základní informace k projektu "Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká"

Gymnázium

26. 9. 2017

Projekt „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ byl předložen v rámci 70. výzvy Operačního programu životní prostředí v  prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 24 783 036 , z toho způsobilé náklady 17 552 631, byla přiznána dotace ve výši 40 % způsobilých výdajů, tj. 7 021 052,40 Kč.

Více v přiloženém pdf dokumentu.

Dokumenty