Šablony 2018-2020

Od 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020 je naše škola realizátorem projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008071 s názvem "Úspěch pro každého. Šablony Gymnázia, České Budějovice, Česká 64", který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 1.125.642,- Kč