Šablony II 2020-2022

Od 1.2.2020 – 31.1.2022 je naše instituce realizátorem projektu Gymnázium Česká. Úspěch pro každého, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016695, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních /rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Celková výše podpory činí 1 744 135,00,- Kč.