Seminární práce a SOČ

Naši studenti obhajovali své seminární práce.

19. 6. 2019

Ve dnech 6. a 7. června 2019 proběhly na Gymnáziu Česká obhajoby seminárních prací. Studenti třetích ročníků nám představili svá témata, na kterých pracovali několik měsíců. Řada z nich své práce obohatila i o zajímavé informace ze své badatelské činnosti, které získali díky realizovaným průzkumům. Pro některé z nich byl průběh obhajob možná zkouškou ohněm, neboť museli prezentovat své závěry před tak velkým obecenstvem a umět správně zareagovat na dotazy z komise či publika, přesto je to pro ně cenná zkušenost, kterou mohou zúročit u maturit a v následujícím studiu. Studenti nás v naprosté většině překvapili, jakým způsobem zpracovali a kvalitně presentovali svá témata, a proto si zaslouží naši velikou pochvalu.

Naši studenti obhajovali své seminární práce

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – třetí místo Nikoly Karbusové v oboru biologie

7. 5. 2019

Studentka septimy Nikola Karbusová soutěžila v oboru biologie s prací Hormonální modulace aktivity trávicích enzymů ovlivněných přírodními toxiny u švába amerického. V krajském kole obsadila třetí místo. Práci prováděla v Laboratoři fyziologie hmyzu Oddělení biochemie a fyziologie na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Výsledky práce jsou součástí publikace, která je v přijímacím řízení v časopise Archives of Insect Biochemistry and Physiology.

Karolina Bodláková – stříbrná medaile na prestižní celosvětové soutěži středoškolských prací v Pekingu

7. 4. 2016

Studentka Karolina Bodláková z 7.E reprezentovala Českou republiku v březnu 2016 se svou prací na celosvětové soutěži středoškoláků v čínském Pekingu - The Beijing Youth Science Creation Competition. A byla úspěšná – dovezla si domů stříbrnou medaili a spoustu zážitků. V soutěži se utkalo 350 studentů z 10-ti zemí, mimo jiné z USA, Dánska, JAR či Ukrajiny.

Karolina Bodláková – stříbrná medaile z Pekingu

Naše studentky obstály v celostátním kole středoškolské odborné činnosti, máme 1. místo

1. 7. 2015

Od 19. do 21. 6. 2015 se konalo celostátní kolo soutěže studentských odborných prací Středoškolská odborná činnost. Eliška Bršlicová – studentka sexty - soutěžila již podruhé. Letos se svou prací Výzkum subvulkanických žil v okolí Benešova nad Černou obsadila 1. místo v oboru geologie. Studentka byla nominována do soutěže České hlavičky a její práce byla zařazena do širší nominace pro mezinárodní soutěž. Rovněž Lucii Hrubcové z oktávy se dařilo.

Naši studenti i letos vynikající v SOČ

1. 5. 2015

V krajském kole Středoškolské odborné činnosti se dařilo našim studentům i v letošním roce. Dvě 4. místa získali Patrik Marýška v chemii a Kristýna Danielová v biologii. V oboru chemie obsadil Jakub Dřízhal 3. místo. Oboru zemědělství dominovala a vyhrála Lucie Hrubcová, díky vítězství postoupila do celostátního kola. Další první místo vybojovala Karolína Bodláková v oboru chemie. Svou spolužačku ze stejné třídy (6.E) následovala i Eliška Bršlicová a získala další první místo, tentokrát v oboru geologie. Obě studentky budou reprezentovat naše gymnázium rovněž v celostátním kole. Obrovským úspěchem našeho gymnázia je nejvyšší počet prvních míst ze všech jihočeských středních škol (více dále po rozkliknutí nadpisu):

Úspěch v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti

24. 6. 2014

Ve dnech 13. – 15. 6 2014 probíhalo v Plzni celostátní kolo soutěže středoškolských odborných prací. V oboru geologie se studentka kvinty Eliška Bršlicová, která patřila k nejmladším účastníkům, umístila na 4. místě. Zároveň jí byla udělena proděkanem Přírodovědecké fakulty UK v Praze cena za nejoriginálnější práci v oboru věd o Zemi.

Eliška Bršlicová

Úspěchy našich studentů v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2014 – máme první, druhá i třetí místa v kraji

27. 4. 2014

V letošním roce jsme měli soutěžící ve čtyřech oborech středoškolské odborné činnosti, a to zdravotnictví, ekologie, chemie a geologie. Že jsme školou všestrannou, dokládá umístění prací SOČ našich studentů na vyhlašovaných prvních třech místech ve všech zmiňovaných oborech.

Cena Učené společnosti ČR pro našeho studenta

22. 4. 2014

Dalším velkým úspěchem studenta naší oktávy Emila Skříšovského je ocenění Učené společnosti ČR za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů pro rok 2014.

Pozvánka Učené společnosti ČR

Vítězství v celostátním kole - Nejlepší SOČku má náš Emil Skříšovský

20. 6. 2013

35. Celostátní přehlídka SOČ vyvrcholila minulý týden v Brně slavnostním předáním cen těm nejlepším. Máme velikou radost, že laureátem kategorie Matematika a statistika se stal student naší septimy Emil Skříšovský.

Emil Skříšovský - SOČ

Obhajoba seminárních prací

6. 6. 2013

V pátek 17. května 2013 nadešel „Den zúčtování“ pro studenty třetích ročníků, neboť obhajovali své seminární práce, na nichž pracovali téměř celý školní rok. Různé předmětové komise se setkaly s řadou zajímavých témat.

Naši žáci úspěšní v SOČ

13. 5. 2013

V krajském kole Středoškolské odborné činnosti se dařilo i našim žákům. V oboru matematika obsadil 2. místo Emil Skříšovský a stejně se dařilo i Karlu Novákovi, který v oboru historie vybojoval se svou prací také krásnou 2. příčku. Další medailové pozice jsme získali díky Anně Bartákové (3. místo, obor chemie) a Anně Křížové (3. místo, obor zdravotnictví).

Středoškolská odborná činnost – 3. místo v oboru zdravotnictví v kraji

4. 5. 2013

Zájem našich studentů o biologii podporujeme mimo jiné i při zpracovávání středoškolských odborných prací v oboru zdravotnictví, ekologie nebo biologie. Letos se krajského kola soutěže zúčastnili 2 studenti v oboru biologie, a to Jan Černý, který pracoval na elektronovém mikroskopu na Parazitologickém ústavu AV ČR a Jakub Čejka, který se na Hydrobiologickém ústavu AV ČR zabýval určením stáři ryb z otolitů a rybích šupin.

Vynikající výsledky v SOČ

20. 10. 2012

Dvěma studentům našeho gymnázia, Štěpánce Vítů a Emilu Skříšovskému, se na základě vítězných nominací z krajského kola podařilo postoupit na 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, který se konal od 15. do 17.6. 2012 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Letní škola - Veronika Völklová

10. 9. 2012

O těchto prázdninách jsem se zúčastnila letní školy v Nových Hradech, o které jsem se dozvěděla od své paní profesorky biologie RNDr. Pavly Kodríkové. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav fyzikální biologie ve spolupráci s Ústavem systémové biologie a ekologie...