1. místo Emy Doskočilové v 1. kole soutěže IQLANDIA

14. 3. 2021

Studenti tercie a kvarty se aktivně zapojili do 1. kola soutěže IQLANDIA, kde netradičně spojili své výtvarné nadání s chemickou tematikou. Námětem soutěže se stala: Voda kolem nás. Na základě výběru poroty se na krásném 1. místě umístila Ema Doskočilová z kvarty.

Emě moc děkujeme za úžasnou reprezentaci.

Mgr. Petra Habertová