Výsledky přijímacích zkoušek pro šk. rok 2023/2024 po náhradním termínu

19. 5. 2023

Milé uchazečky a milí uchazeči, vážení zákonní zástupci,

v přiložených pdf. souborech níže naleznete Seznam přijatých uchazečů na jednotlivé obory a Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na našem gymnáziu po náhradním termínu (týká se oborů GSP, G8).

Antonín Sekyrka

ředitel školy