Jak se učil dějepis za komunistického režimu

15. 12. 2019
kom.png

Jedním z workshopů, které na naší škole probíhaly v souvislosti s připomínkou událostí 17. listopadu, byla i aktivita zaměřená na to, jak se vyučoval dějepis za reálného socialismu. Obsahem workshopu byla práce s učební látkou, která byla zaměřená na husitství a na první světovou válku. Pracovali jsme s autentickým materiálem (učebnice dostupné na https://www.ustrcr.cz/typ-projektu/vzdelavaci-projekty/), což byl učební text pro základní školy z 50. let minulého století. Cílem workshopu bylo pochopit, jakým nástrojem dějepis ve školách byl. Na základě analýzy textu se každý mohl přesvědčit o tom, že takto pojímaný dějepis sloužil hlavně k manipulaci s historickými událostmi. Tehdejší žáci měli především pochopit, že vláda komunistické strany je jediným možným a správným řešením, které vyplývá z „historických tradic našeho národa“. Na základě vlastní zkušenosti se současnými učebnicemi a současným pojetím dějepisu na školách si mohl každý také uvědomit rozdíl ve výuce dějepisu tehdy a dnes.