KHS: Vyjádření k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách  škol a školských zařízení – ochranný štít a ředitelské volno 25. 9. 2020

24. 9. 2020

Vážení rodiče,
níže  a v příloze připojujeme stanovisko Krajské hygienické stanice k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách  škol  a k ředitelskému volnu 25. 9. 2020.

Antonín Sekyrka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochranný štít je možné použít jako ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)  u pedagogů při výuce za katedrou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od žáků a také u žáků, ale pouze při výuce v lavici, kdy se žáci nepohybují v ostatních vnitřních společných prostorách školy (prevence úrazů).

Vyjádření k vyhlášení ředitelského volna pro školy dne 25. 9. 2020

KHS Jč. kraje doporučuje ředitelům škol vyhlášení ředitelského volna na pátek dne 25. 9. 2020 a tím zamezit šíření onemocnění COVID – 19 mezi žáky, studenty a pedagogy.

MUDr. Marie Nosková

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jč. kraje