Informace pro žáky 1.E, 2.E, 3.E, 4.E. Zahájení prezenční výuky od 30. 11. pro primu a sekundu, tercie a kvarta v týdnu 30.11. - 4. 12. distančně

27. 11. 2020

Prezenční výuka  bude zahájena na základě tzv. rotačního principu v pondělí 30. 11., viz níže. Výuka bude probíhat podle rozvrhu platném od 1. září (bez Tv a Hv).

Rotační princip:

30. 11. - 4. 12.: 1.E, 2.E: prezenční výuka:

                       3.E, 4.E: distanční výuka:

7. - 11. 12.: 3.E, 4.E: prezenční výuka

                  1.E, 2.E: distanční výuka

14. - 18. 12.: 1.E, 2.E: prezenční výuka:

                       3.E, 4.E: distanční výuka:

21.-22. 12.: 3.E, 4.E: prezenční výuka

                  1.E, 2.E: distanční výuka

V návaznosti na opatření MŠMT, Mzdr. a vlády ČR může být výše uvedený přehled změněn. Informace týkající se 1.-3. ročníku vyššího gymnázia doplníme v dalších dnech, zatím pokračuje v těchto třídách distanční výuka.