INFORMACE PRO ŽÁKY -výuka v týdnu 7.-11. 12. 2020: DISTANČNÍ VÝUKA: 1.E, 2.E, 3.S, 3.A, 7.E, ostatní třídy: PREZENČNÍ VÝUKA

2. 12. 2020

Distanční výuka: 1.E, 2.E, 3.S.,3.A, 7.E – dle rozvrhu CORO II. – třídy 3.S, 4.S – bez sportovního tréninku

Prezenční výuka: zbylých 11 tříd – dle klasického prezenčního rozvrhu

Třídy 1.S, 2.S – sportovní trénink dle rozvrhu – tréninky budou probíhat dle domluvy a možností jednotlivých sportů a sportovišť 

Výuka bude probíhat v kmenových třídách, pouze půlené hodiny dle klasického rozvrhu

Výuka bude probíhat bez Tv, Hv je možno vyučovat bez zpěvu

Žáci si musí přihlásit obědy- obědy jsou vydávány do 14.15