Přihlašování na Přijímací zkoušky nanečisto UKONČENO

21. 1. 2021

Milí zájemci o Přijímací zkoušky nanečisto,

přihlašování bylo uzavřeno 20. 1., testování proběhne vzhledem k epidemické situaci ONLINE z vašich domovů. 

Bližší informace naleznete na našem webu. Přihlášeným zájemcům o PZN budu do pátku 22. 1. rozeslány veškeré instrukce-včetně odkazu na formulář pro vyplnění výsledného součtu bodů za Čj a M.

https://www.gymceska.cz/studium/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkousky-nanecisto