“Boring as hell?”

7. 2. 2020
DSC01844.jpg

Na sklonku loňského roku jsem přijala nabídku pana Mgr. Jaroslava Emmera z Jihočeské university na uspořádání popularizační přednášky s velmi zajímavým názvem ‘Boring as hell‘ and ‘nudný jak prase‘. Určitě to nebyl tento poutavý název, ale snaha dozvědět se možné postupy při překladech jazykových “oříšků”, že jsem na nabídku okamžitě kývla. A jak můžete vidět z fotodokumentace, studenti, ať už z oktávy, sexty ani kvinty nevyjímaje, si to opravdu užívali. Nejenom díky poutavému a vtipnému výkladu pana Mgr.Emmera, který uměl navázat výborný kontakt se studenty, ale I díky probíranému tématu. Seznámili jsme se s používáním korpusů při překladech intensifikátorů. Prostě, angličtina, to je věda!

A tak v žádném případě tato přednáška nebyla “boring as hell”, ale “interesting as fuck!”

PaedDr.M. Radová

Fotogalerie Fotogalerie