Chebská expedice

27. 11. 2022
IMG_7125.JPG

Dne 23. listopadu se tříčlenný tým naší školy ve složení: Karolína Janurová (4.A), Anna Myšáková (7.E) a Filip Dierzé (8.E) vypravil do Chebu na finále jubilejního XXX. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií České republiky a Slovenské republiky zaměřené tentokrát na období druhé světové války ve všech souvislostech v Evropě. Po příjezdu do tohoto starobylého města s pohnutou minulostí šli naši soutěžící podél železné časové osy umístěné na hlavní pěší zóně, která je „proti proudu času“ dovedla až do historického centra města. Díky této originální připomínce milníků chebské historie zjistili i to, že v roce 1900 Cheb navštívil nepřekonatelný český velikán Jára Cimrman. Nemohli však více pátrat po jeho dalších stopách, protože je příští den čekalo náročné vědomostní klání. To se odehrálo na akademické půdě Ekonomické fakulty ZČU za přítomnosti našich předních historiků věnujících se soudobým dějinám a dalších vzácných a milých hostů. Je nám ctí, že se naši studenti poprvé v dějinách této soutěže probojovali do mezinárodního kola a děkujeme jim za důstojnou reprezentaci naší školy.

Fotogalerie Fotogalerie