Chemická olympiáda a její úspěšní řešitelé z tercie a kvarty

14. 5. 2021

Letošního školního kola Chemické olympiády se zúčastnilo celkem deset odvážných soutěžících z tercie a kvarty. Do okresního kola jich postoupilo všech deset a v tomto kole obsadil Ondra Kaňka z tercie úžasné 4. místo. 19. dubna následovalo kolo krajské, ve kterém se stali úspěšnými řešiteli – Vojta Fiedler (7. místo), Linda Chovancová (9. místo), Ondra Kaňka (10. místo) a Barča Štěpková (22. místo). Z celkového počtu 54 soutěžících je to super výsledek, ke kterému gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Petra Habertová