Chemická olympiáda v tercii a kvartě

4. 4. 2022
IMG-20220329-WA0002.jpg

I v letošním roce se naši studenti tercie a kvarty zhostili účasti na chemické olympiádě. Soutěžili v kategorii D a soutěžilo jich ve školním kole celkem 16 (8 soutěžících z tercie a 8 soutěžících z kvarty). Museli zvládnout celkem tři nelehké úkoly – vypracovat teoretickou část, provést laboratorní úlohy a absolvovat kontrolní test školního kola. 8. března následovalo kolo okresní, do kterého jich postoupilo hned 9: 0ndra Kaňka, Ilona Parkosová, Markéta  Piskořová, Samuel Vítek, Jirka Koptík, Terka Lukešová, Ondra Sirotek, Ondra Porazil a Mirka Kollarová. Díky své píli a odhodlání získali všichni v tomto kole titul – úspěšný řešitel. Cesta některých soutěžících vedla ještě dál krajským kolem, do kterého se probojovali Ilona Parkosová, Markéta Piskořová, Ondra Kaňka a Samuel Vítek. Poslední jmenovaný Samuel Vítek obsadil krásné 4. místo v kraji s dodatkem, že na bronzovou příčku mu chyběl jeden jediný bod. Takže jen tak dál!

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci a moc si vážíme toho obrovského nasazení.

Mgr. Petra Habertová a Mgr. Mirka Sekyrková