Dějepisná olympiáda 2020/2021

9. 12. 2020
FOTO_DO_IMG_2365 (003).jpg

Dne 27. 11. 2019, mimochodem v den 99. výročí narození Alexandra Dubčeka (1921), se konalo online školní kolo Dějepisné olympiády. Letošní, již 50. ročník, je zaměřen na téma: „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“. Z celkového počtu 13 soutěžících všichni dosáhli hodnocení úspěšný řešitel. V okresním kole budou naši školu reprezentovat v kategorii I (NG) studenti tercie a kvarty: Matyáš Čouza (1. místo), Matěj Martíšek (2. místo) a Veronika Hendrychová (3. místo). V kategorii II (VG) postoupili do okresního kola loňští favorité František Nerud (1. místo), Klára Kafková (2. místo) a Anna Myšáková (3. místo). Všem soutěžícím studentkám a studentům děkujeme za účast, úspěšným řešitelům gratulujeme a postupujícím vítězům přejeme v okresním kole pevné nervy, hodně štěstí a úspěchů při reprezentaci naší školy! 

P. S. Ilustrační obrázek vznikl v rámci projektové činnosti letošní kvarty v loňském školním roce J.