DěS v archivu

17. 6. 2022
IMG_6091.JPG

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů navštívil dějepisný seminář (DěS) septimy Státní okresní archiv (SOkA) v Českých Budějovicích. Po úvodním slovu pana ředitele archivu a prohlédnutí reprodukcí dobových fotografií města z přelomu 19. a 20 století, jsme navštívili depozitář a prohlédli si ukázky různých archiválií (mapy, knihy, listiny, koncepty…). Poté jsme si v badatelně vyzkoušeli psaní husím brkem. Zájemci si mohli též zkusit i historický psací stroj a porovnat náročnost psaní textu na stroji s počítačovou klávesnicí. Na závěr jsme si vlastnoručně sešili jednoduchou knižní vazbu a návštěvu archivu jsme zpečetili otiskem pečetidla a vytvořením pečeti na náš rukopisný dopis složený po středověkém způsobu.

Fotogalerie Fotogalerie