Dobročinná předvánoční aukce

13. 12. 2021
2b_NmY9rKNRPsL.jpg

Mistři výtvarného umění z našeho gymnázia si vás dovolují pozvat na předvánoční dobročinnou aukci. Rádi bychom udělali radost svým dílkem a zároveň potěšili výtěžkem z této aukce někoho dalšího. 

Každý, kdo si zakoupí v aukci některé dílo, bude mít možnost hlasování (při vyzvednutí samotného díla). 

  1. Dětské oddělení českobudějovické nemocnice 

  1. Dětské centrum Arpida 

  1. Dětské centrum Bazalka 

  1. Jiný návrh 

8. – 12.12. budou díla vystavena ve 2. a 3. patře školy 

14.12. – od 18: 00 – 20:00 proběhne online dražba (na Teamsech) 

Odkaz na online dražbu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM5MjdkM2UtYTZjOC00OGRmLWI2OTktZTE4YjBkMjFkOGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c850f385-122f-4f05-8450-09e15f559e5a%22%2c%22Oid%22%3a%2254f90632-a4d6-477a-9470-10c5dae8f827%22%7d

15. – 17. – budou díla k vyzvednutí v učebně Vv (4.p.) 

Díla a jejich cena:

  • Větší formáty A2, A1 (tempera, suchý pastel a koláže) - 100,- Kč 
  • Menší formáty A3, A4 (kresby, akvarely, fotografie), Dešťové hole - 50,- Kč 
  • Záložky do knihy a originální grafiky - 30,- Kč 

Díla k nahlédnutí:

https://sway.office.com/Kja80nQRNTBCKP6g?ref=Link

Doufáme, že účast bude hojná a radost velká. 

Kontakt a info: Mgr. Věra Krhounková