„Europa im Dialog“

9. 10. 2019
EuropaImDialog.jpg

V pondělí 23. 9. 2019 se zúčastnila skupina našich studentů ze septimy a oktávy diskusního fóra v německém městě Furth im Wald. Hlavním tématem setkání byly bavorsko-české vztahy třicet let po pádu železné opony a fungování EU. První část programu byla zaměřena na vytvoření pracovních skupin, ve kterých čeští a němečtí studenti diskutovali o vztazích mezi oběma zeměmi, zamýšleli se také nad problémy týkající se migrace, změn klimatu a nebezpečí falešných zpráv v mediálním prostoru. Každá pracovní skupina byla vedena poslanci Evropského parlamentu či regionálními německými politiky. Následně studenti zformulovali několik klíčových otázek, které pokládali při otevřené diskuzi pozvané české ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a německému ministru pro média a evropské záležitosti Florianu Hermannovi. Za české studenty byl německou stranou vybrán student našeho gymnázia Matyáš Chalupa, který se ministrů dotazoval, zda politici EU pracují na konkrétních opatřeních, která by snižovala rizika plynoucí z působení především zahraničních konspiračních webů a jejich fake news. Naši studenti si ověřili své znalosti angličtiny a němčiny, učili se spolupracovat se zahraničními studenty a formulovat otázky týkající se témat evropské či celosvětové úrovně. I když byl program nabitý a končil v pozdních nočních hodinách, přesto toto mezinárodní setkání můžeme hodnotit jako nesmírně obohacující. Proto si velice vážíme toho, že jsme se ho mohli zúčastnit.

Fotogalerie Fotogalerie