Geologická olympiáda a její úspěšní řešitelé z kvarty

11. 5. 2021

Letošního školního kola Geologické olympiády se zúčastnilo celkem 12 studentů a studentek kvarty. Do okresního kola jich postoupilo 10 a v tomto kole obsadila Veronika Šafránková krásné 3. místo. 19. dubna následovalo kolo krajské, ve kterém se stali úspěšnými řešiteli – Vojta Fiedler (5. místo), Nikča Ženíšková (7. místo) a Linda Chovancová s Adélou Tycovou (9. místo).

Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.

Mgr. Petra Habertová