Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

10. 3. 2021

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 naleznete zde, stav k 10. 3. 2021