How Electricity Works

18. 9. 2022
20220628_104359.jpg

Jsme zvyklí, že když máme hodinu fyziky učíme se fyziku a při hodinách anglického jazyka zas mluvíme v angličtině, a nečekali bychom nic jiného. Taková ale nebyla naše poslední výuka v minulém školním roce – učili jsme se fyziku. V angličtině.

Na začátku jsme se učili slovíčka související s daným tématem – Jak funguje elektřina, například charge (náboj), particle (částice), collide (srazit se) nebo coil (cívka). Protože naše angličtina je na pokročilé úrovni, nepoužívali jsme přímé překlady, ale jeden ze studentů vždy ostatním dal anglickou definici a ti potom podle ní slovíčko přeložili. Tím jsme si rozšířili svou slovní zásobu a své obzory ve fyzice.

Pokračovali jsme zhlédnutím videa How electricity works (jak funguje elektřina). To nám stručně poskytlo komplexní přehled toho, co potřebujeme vědět – od základních informací o částicích v atomech a jejich náboji přes elektrický proud a jeho vedení až po různé součástky, které elektřinu využívají. Vše, co jsme se dozvěděli, jsme si následně upevnili prací ve skupině a diskuzí.

Na závěr hodiny jsme ve skupinkách pak vytvářeli různá shrnutí tématu – kreslili jsme schémata a obrázky k tématu a představovali je ostatním, dokonce jsme i spočítali nějaké příklady.

Děkujeme paní profesorkám Radové a Pfefrčkové za přípravu této neobvyklé hodiny. Dozvěděli jsme se něco nového hned ze dvou předmětů naráz a užili si při tom spoustu zábavy. Budeme se těšit, co nás čeká příště.

Fotogalerie Fotogalerie