Informace k pobytu Hochficht/Ulrichsberg 13. 1. - 17. 1. 2020

1. 11. 2019

ODJEZD: 13. 01. 2020 (PONDĚLÍ)

v 08,00 hod České Budějovice – parkoviště Na Dlouhé louce; hned vedle placeného parkoviště u KVALITA profi fitness

přistavení autobusu v 07,45 hod

NÁVRAT: 17. 01. 2020 (PÁTEK)

v podvečerních hodinách (cca v 17,00 hod)

Vedoucí kurzu: Mgr. Jan Dvořák

Pokyny k platbě:

Způsob platby:

Částka: 6 750 Kč + příplatek za obědy na svahu 720 Kč => 7 470 Kč zaplatit do 20.11.2019

Číslo účtu: 249441469/0300

Variabilní symbol: datum odjezdu (př. 13012020)

Důležité !!! pro identifikaci osoby !

Zpráva pro příjemce a plátce: LVVK Jméno Příjmení třída (př. LVVK Jan Novák 2.E)

UBYTOVÁNÍ:

Jugendgästehaus Ulrichsberg

Falkensteinstraße 1, Ulrichsberg

Tel.: 0043 7288/7046

SKIPASY:

Cena zájezdu zahrnuje 5ti denní skipas Hochficht. Skipasy jsou ve formě vratných magnetických karet. V případě ztráty nelze vystavit náhradní a v daném případě po Vás bude požadována i úhrada kauce 2 € (hodnota karty). Na skipas není potřeba fotografie.

POJIŠTĚNÍ:

Cestovní pojištění je zahrnuto v základní ceně zájezdu. Karty pojištěnce obdržíte v autobusu.

Komplexní cestovní pojištění ČSOB pojišťovny a.s..: pojištěny jsou zimní sporty na upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových  tratích, nikoli však spojených se skoky nebo akrobacií.

Dále je zahrnuto pojištění storna pro případ zrušení pobytu ze zdravotních důvodů (150,- / osoba).

Pojištění léčebných výloh                                                           do 3,500.000 Kč

Pojištění úrazu                          trvalé následky                            do    200.000 Kč

                                                    smrt úrazem                                do    100.000 Kč

                                                    limit trvalých následků úrazu     10%

                                                    denní odškodné                           50 Kč

                                                    limit denního odškodného          29 dní

                                                    jednorázové odškodné za hospitalizaci    2.000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu            na zdraví                         do 2,000.000 Kč

                                                                  na majetku                      do 1,000.000 Kč                                                    

Pojištění cestovních zavazadel             1 pojistná událost            do 20.000 Kč

 

DOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ VZÍT S SEBOU:

Pas nebo občanský průkaz

Je nutné mít s sebou i kartičku pojištění ČR, která je vyžadována při případném lékařském vyšetření.

Při návštěvě lékaře musíte mít s sebou pas či OP, Evropský průkaz zdravotního pojištění a kartu cestovního pojištění. Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na převoz, repatriaci pojištěnce do ČR… (je hrazeno Vaším cestovním pojištěním).

POZOR:

Děti do věku minimálně 15 let jsou povinny nosit při zimních sportech na rakouských sjezdovkách ochrannou přilbu. Zodpovědnost přitom nesou odpovědné osoby z řad dospělých – rodiče, pedagogický dozor či personál, který nad dětmi na sjezdovkách dozor vykonává.