INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

21. 4. 2021

Připojujeme informace k porovozu škol v ČR od 26. 4. 2021.
Informace pro žáky ZŠ, kteří budou skládat přijímací zkoušky:
změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).