Informace k provozu školy od 11. 5. 2020, k maturitním a přijímacím zkouškám

7. 5. 2020

V přiloženém pdf souboru naleznete informace k provozu školy od 11. 5. 2020.

Od tohoto data jsou umožněny maturantům konzultace v maturitních předmětech. Předpokládaný harmonogram maturitních zkoušek se nachází rovněž v uvedeném dokumentu (stav informací k 7. 5. 2020).

Maturanti, kteří budou využívat konzultací, musí předložit svému vyučujícímu vyplněné Čestné prohlášení (níže v pdf).

Manuál MŠMT k hygienickým opatřením připojujeme v pdf.