Jaderná maturita

8. 5. 2022
miniatura.png

Ve dnech 20.-22.4. jsme se jako studentky jedné z partnerských škol Skupiny ČEZ zúčastnily třídenní stáže v areálu JE Temelín. Ve středu 20.4. na nás čekal program plný zajímavých přednášek, díky kterým jsme se podrobně seznámily s chodem jaderné elektrárny a nabyly nových znalostí. Druhý den jsme absolvovaly prohlídku areálu, jejíž součástí byla jedinečná možnost nahlédnout do strojovny sekundárního okruhu elektrárny. Poslední den akce proběhl vědomostní test, kterým jsme potvrdily, že pro nás Jaderná maturita byla velmi přínosná a dlouho na ni budeme vzpomínat.

Justýna Mildová, Anna Ondřichová, Tereza Dáňová a Emma Zemková, 7.E

Fotogalerie Fotogalerie