Jaderná maturita

23. 5. 2023
IMG-20230518-WA0001.jpg

Náš pětičlenný tým studentů ve složení – Václav Toufar, Richard Konzal, Adam Větrovský, Vlastimil Hošek a František J. Sklář – se v průběhu tří květnových dní zúčastnil programu Jaderná maturita skupiny ČEZ konaného v Temelíně. Účelem této akce je průzkum potenciálního pracovního trhu ze strany společnosti ČEZ i rozšíření nabídky středoškolských studentů na další kariérní postup.

Program JM byl první den zaměřen na přednášky, věnované zejména teorii uspořádání, fungování a zabezpečení jaderné elektrárny. Tyto přednášky pánů inženýrů Pancíře, Borovky a Vošky, které nám poskytly pěkný náhled pod pokličku fungování jaderné elektrárny, byly koncipovány jako základ k úspěšnému složení Jaderné maturity posledního dne programu.

Nepochybně nejzajímavějším dnem programu byl den druhý, jehož hlavní náplň tvořila prohlídka samotné jaderné elektrárny Temelín. Kromě simulátoru, strojoven či reaktorů jsme navštívili i řídící středisko místních hasičů, středisko pro vzdělávání v oblasti předcházení chyb nebo bezpečnostní podzemní kryt. Virtuálně jsme si pak prohlédli elektrárnu prakticky celou. Zakončením programu byla toho dne dvojí prezentace o pracovních nabídkách a příležitostech uplatnění přímo v Temelíně.

Poslední den nás krom poslední přednášky s panem Šimákem čekala samotná Jaderná maturita ve formě testu skládajícího se z 20 kroužkovacích otázek na témata probíraná ve dnech předchozích. Mohu s potěšením říci, že tuto zkoušku jsme úspěšně splnili všichni, speciálně bych vyzdvihl Vlastovo krásné 3. místo, které si vybojoval 85% úspěšností v soutěžním testu a vylepšil si tak svou výchozí pozici pro rozvoj kariéry v Temelíně.

Závěrem bych chtěl z našeho pohledu shrnout tuto akci pod vedením specialistky ČEZ pro nábor paní Balounové jako velice zajímavou, prospěšnou a cennou, a kromě náplně Jaderné maturity samotné vyzdvihnout zejména vynikající nabídku občerstvení v Temelíně.

V. Toufar, 7. E