Jak se bránit agresoru násilného trestného činu?

3. 3. 2023
P2163446.JPG

Do třídy 3.E zavítal ve čtvrtek 16. února 2023 Mgr. Pavel Pokorný z Probační a mediační služby v ČB, aby s žáky analyzoval typologii agresorů a zejména, jak se mají žáci chovat, pokud by se ocitli v jeho přítomnosti. Dozvěděli se velice praktické informace, které mohou zvýšit jejich bezpečnost v nečekaných situacích, kterými jsou kupříkladu přepadení a loupež. Následně byli žáci rozděleni do skupin, kde se snažili vyřešit zadané úkoly. V závěru bychom rádi poděkovali panu Pokornému za letitou spolupráci s naším gymnáziem a ochotě seznamovat žáky s nebezpečími, která jim mohou hrozit, a s preventivními kroky, jak těmto nebezpečím předcházet.

Fotogalerie Fotogalerie