Konečně DOD jako před covidem!

11. 1. 2023
_MG_5828.jpg

V úterý 3. ledna 2023 se uskutečnil na Gymnáziu Česká Den otevřených dveří. Po dvou letech se konal v rozsahu jako před pandemií. Do pozdních večerních hodin neustále přicházeli rodiče s dětmi. Ti následně byli v aule informováni panem ředitelem o základních údajích týkajících se studia a přijímacího řízení. Kromě toho měli hosté možnost pohovořit v jedné ze tříd s nejmladšími žáky naší školy, aby se od nich dozvěděli, co vše naše škola nabízí a proč si vybrali právě studium na našem gymnáziu.

Poté se návštěvníci vydali na prohlídku školy, učeben, laboratoří a technického vybavení. Seznámili se s projektovou a odbornou činností studentů, s jejich dosaženými výsledky v řadě disciplín a soutěží, zkusili si některé z chemických, biologických a fyzikálních pokusů či práci s nejnovějšími programy v IT učebně. V nabídce nechyběla ani ochutnávka z kroužků, především výtvory našich robotiků. Milovníci historie zavítali na výstavu o dějinách školy. Někteří využili speciálně zřízeného bufetu, kde se mohli občerstvit nebo dokonce povečeřet za ještě „předválečné“ ceny. Během večera nám pro zpříjemnění dne bohatého na množství podnětů zazpíval na schodech i náš školní sbor.

V podkroví školy zájemci pohovořili s členy redakce velice úspěšného školního časopisu, oceňovaného na republikových soutěžích, zhlédli divadelní představení, okusili výuku jazyků „jinak“, prohlédli si chloubu třetího patra – naši útulnou Čítárnu s nádechem čajovny a literárního klubu, dále výtvarnu s fotokoutkem a hudebnu. Tím ale nabídka programu nekončila. Fandové astronomie si mohli na dvoře školy zkusit pod vedením kolegyně Hanky Štěpánkové práci s hvězdářským dalekohledem. Že by ale v důsledku realizace našeho DOD nastala konjunkce Jupiteru a Saturnu, nebylo toho večera prokázáno.

Závěrem bychom rádi vyslovili velké díky všem, kteří připravili program celého dne, a také našim aktivním studentům, kteří asistovali při prezentaci různých předmětů. V neposlední řadě děkujeme návštěvníkům naší školy, zvláště za jejich hojnou účast a za velice pozitivní zpětnou vazbu. Zájemcům o studium na Gymnáziu Česká přejeme mnoho úspěchů u přijímacího řízení a nezapomeňte, že přijímačky nanečisto se konají již 21. ledna 2023!

Fotogalerie Fotogalerie