Krajské kolo fyzikální olympiády

18. 5. 2021
FO_obr.JPG

Do letošního krajského kola fyzikální olympiády postoupilo celkem 14 studentů našeho gymnázia, z toho 3 studenti v kategorii C a 11 studentů v kategorii D.   

Největšího úspěchu dosáhl František Jakub Sklář ze třídy 1. A v kategorii D, který se umístil na druhém místě. Dalším úspěšným řešitelem se v této kategorii stal Zdeněk Volf z 5. E.   

V kategorii C se úspěšným řešitelem stal Jakub Švojgr ze třídy 6. E, který se umístil v krajském kole na 4. místě.  

Všem řešitelům gratuluje a děkuje za účast předmětová komise fyziky.