Matematický KLOKAN - školní kolo

12. 4. 2021
Klokan_obrázek.JPG

V pátek 19. března 2021 se jako každý rok uskutečnila mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan. Této soutěže se účastnilo 133 žáků nižšího gymnázia během dopolední výuky a 130 žáků vyššího gymnázia v rámci svého volného času v pátek odpoledne. 

Žáci nižšího gymnázia měli v časovém limitu 60 minut vyřešit 24 matematických úloh (prima a sekunda  v kategorii Benjamín, tercie a kvarta v kategorii Kadet). Studenti vyššího gymnázia řešili také 24 úloh v časovém limitu 90 minut (první a druhý ročník + kvinta a sexty v kategorii Junior, studenti dvou nejvyšších ročníků v kategorii Student).  První tři nejúspěšnější řešitelé ve všech kategiriích:

  Benjamín Kadet Junior Student
1.  J. Koptík (2. E) M. Čouza (4. E) F. J. Sklář (2. A) T. Dřevikovský (3. S)
2.  A. Vavreková (2. E) Š. Rozvoral (4. E) J. Placerová (6. E) A. Ječmínek (7. E)
3.  M. Mrzenová (1. E) H. Marek (3. E) J. Švojgr (6. E) P. Pelikán (7.E)

Všem děkujeme za účast a reprezentaci školy, vítězům školního kola ve všech kategoriích gratulujeme. Musíme si počkat na celkové výsledky, kde budou výkony našich žáků poměřeny s jinými školami.