MEDAILE PRO NAŠE NEJMENŠÍ Z OKRESNÍHO KOLA NĚMECKÉ OLYMPIÁDY

11. 2. 2021

V druhém únorovém týdnu proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Své zástupce jsme měli v obou kategoriích a všichni si vedli si chvályhodně! V kategorii určené pro nejmladší kategorii, tedy pro primu a sekundu, vybojovala Klárka Benedová 2. místoErik Sedláček obsadil místo třetí. Oba jsou ze třídy 2. E. Během jazykového klání museli prokázat nejen komunikativní dovednosti, ale též zvládnout písemný test a poslech. A to vše opět jen online formou.  Radost mohou mít i Lukáš Bednář, Marek Maňásek a Michael Schlehofer, kteří sice nezískali medailové pozice, ale v silné konkurenci v kategorii SŠ si vedli velmi dobře. Páté místo Marka Maňáska je slibným výsledkem. Takže příští rok můžeme stát na bednách😊.