Náhradní termíny talentové zkoušky

26. 3. 2021

Náhradní termíny talentových zkoušek

V souladu platným zněním Opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)s,  bodem VII

vyhlašuji náhradní termíny talentových zkoušek:

5. 4. 2021:          karate

20. 4. 2021:        fotbal

 

Příloha pdf: Podrobné informace

 

V Českých Budějovicích 26. března 2021

                                                                                                                                       Antonín Sekyrka

                                                                                                                                           ředitel školy